Ocijeni >

Rimski grad Doclea, centar rimske provincije Prevalis, nastao je u prvom vijeku nove ere, na širokom platou između rijeka Zete, Morače i Širalije. Tipičan rimski urbanistički plan vidljiv je i danas. 

Antička Duklja uvedena je u svjetsku arheleogiju, otkrivanjem čuvene Podgoričke čaše, nađene u grobnoj konstrukciji 1873. godine, koja se danas nalazi u Ermitažu u Petrovgradu. Pronađeni su i dragocjeni primjerci keramike i stakla, dijelovi nakita, oruđe, oružje i novac.

Komentari (0)